WłaściwościABS posiada dobrą stabilność termiczną i wymiarową i wysoką wytrzymałość na uderzenia (tj. w niskiej temperaturze). Jest silny, wykazuje dobrą odporność na zarysowanie i dobra stabilność wymiarową. ABS mogą być wykorzystane w zakresie temperatur od -50°C do +70°C.

Właściwości: dobra wytrzymałość mechaniczna i twardość, odporny na zarysowania, wysoka wytrzymałość powierzchni, wysoka odporność na uderzenia, wysoka stabilność wymiarowa, nie odporny na warunki atmosferyczne, ograniczona odporność na działanie roztworów kwasów i substancji żrących.

Zastosowania: części o wysokiej wytrzymałości na uderzenia, chłodzenie.