WłaściwościPPSU jest amorficzny materiał, z lepszą odpornością na uderzenia i hydrolizę, w porównaniu do zasilacza. Zazwyczaj temperatura pracy wynosi ok +170°C. Bardzo wysoka udarność pozostaje także po starzeniu cieplnym. właściwości: wysoka wytrzymałość i sztywność, bardzo wysokiej udarności (również w niskiej temperaturze), bardzo dobra stabilność wymiarowa, bardzo wysoka odporność chemiczna, wysoka odporność na wszelkiego rodzaju promieniowania, odporność na wielokrotne sterylizacje, niższa odporność chemiczną niż porównywalne materiały krystaliczne.

Zastosowanie: Jak w PSU, ale z większą odpornością chemiczną.